การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนมูลนิธิ มหิธร กลีบ ไกรฤกษ์เพื่อไปศึกษาวิชากฎหมายระดับปริญญาโท ณ ประเทศออสเตรเลีย หรือญี่ปุ่น พ.ศ. 2561

คณะกรรมการมูลนิธิ มหิธร กลีบ ไกรฤกษ์ ได้มีประกาศ เรื่อง การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนมูลนิธิ มหิธร กลีบ ไกรฤกษ์เพื่อไปศึกษาวิชากฎหมายระดับปริญญาโท ณ ประเทศสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย หรือญี่ปุ่น พ.ศ. 2561 ผู้ที่สนใจให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานตามข้อ 4 ในประกาศ ที่แผนกธุรการ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เลขที่ 32/2-8 หมู่ 16 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2562 ด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ หรือทางไปรษณีย์

และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thethaibar.or.th

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์