ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมประชุม เรื่อง การแต่งกายของนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในการประชุม เรื่อง การแต่งกายของนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2561 มี ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสุทัศน์ แก้วพูล รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุม

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์