ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสุทัศน์ แก้วพูล รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยได้ร่วมขบวนแห่เครื่องพระกฐินพระราชทานไปยังวัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์