รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ประจำงวดที่ 1 ประจำปี 2562

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์