แจกบัตรท่องเที่ยวไทยช่วยชาติทั่วประเทศ และกิจกรรมเดินการกุศุล เนื่องในวันหัวใจโลก ครั้งที่ 19/2561

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์