ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุม กศจ.ภูเก็ต ครั้งที่ 9/2561

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต(กศจ.ภูเก็ต) ครั้งที่ 9/2561 มีดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นกรรมการและเลขานุการ การประชุม

ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต กรรมและเลขานุการ ใน กศจ.ภูเก็ต

นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์