ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตเข้าพบศึกษาธิการภาค 7 ในโอกาสที่มารับตำแหน่งใหม่

ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตเข้าพบนายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 เนื่องในโอกาสที่รับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมหารือถึงแนวทางการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์
รัชพร นิลพังงา/ภาพ