หลักเกณฑ์การใช้เพลง “สดุดีจอมราชา”

สามารถดาวน์โหลดบทเพลงที่ได้เว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม https://www.m-culture.go.th/th/song.php

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์