สสวท. ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

สสวท. ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 หมดเขตรับสมัคร 4 กันยายน 2561 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์