ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ระดับ ม.3 และ ม.6 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ในระหว่างวันที่ 11 – 12 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ขอให้ทางโรงเรียนได้พิจารณาให้ผู้บริหาร หัวหน้าสายชั้น ครูผู้สอน ระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 เข้าร่วมการอบรม โรงเรียนละ 6 คน โดยส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2561

ดาวน์โหลดหนังสือและแบบตอบรับ คลิกที่นี่ http://bit.ly/2NYLeXH

 

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์