ประชุม กศจ.ภูเก็ต ครั้งที่ 6/2561

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต (กศจ.ภูเก็ต) ครั้งที่ 6/2561 โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม นายสุทัศน์ แก้วพูล รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ทำหน้าที่เลขานุการ การประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์