ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารและครูเอกชน เพื่อยกระดับขีดความสามารถการจัดการศึกษาสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารและครูเอกชน เพื่อยกระดับขีดความสามารถการจัดการศึกษาสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องพระพิทักษ์แกรนด์บอลลูม โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โดยขอเชิญ
— โรงเรียนในระบบ โรงเรียนละ 3 – 4 คน (ผู้บริหาร ตัวแทนครูระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)
— โรงเรียนนอกระบบ โรงเรียนละ 1 คน (โรงเรียนนอกระบบประเภทวิชาชีพ จำนวน 15 คน และโรงเรียนประเภทศิลปะกีฬา และอื่น ๆ จำนวน 10 คน)

สามารถตอบรับเข้าร่วมการประชุมได้โดย
1. ส่งแบบตอบรับให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ผ่านทางโทรสารหมายเลข 076 211 429 ต่อ 11
2. หรือ กรอกข้อมูลลงในแบบตอบรับออนไลน์ โดยคลิกที่ลิงค์นี้ https://goo.gl/forms/sIJHjkOc0i1QzN8s1

หรือเพียงแสกนคิวอาร์โค้ด ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดหนังสือ
– สำหรับโรงเรียนเอกชนในระบบ คลิกที่นี่ http://bit.ly/2yjyO9Y
– สำหรับโรงเรียนเอกชนในระบบ คลิกที่นี่ http://bit.ly/2tdHVDi

 

 

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์