การกันป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปากในช่วงฤดูกาลระบาด

ขอความร่วมมือสถานศึกษาเอกชนทุกแห่งช่วยกันป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปากในช่วงฤดูกาลระบาด
อ่านรายละเอียดทั้งหมดคลิกที่นี่ http://bit.ly/2HKRcrS

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์