โครงการคัดเลือกสุดยอดละครโทรทัศน์ไทยในสมัยรัชการที่ 9

คลิกที่นี่ http://bit.ly/2kSqZyg เพื่อดาวนโหลดหนังสือและอ่านรายละเอียดทั้งหมด

ด้วยจังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอเชิญชวนร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่องานศิลปวัฒนธรรมไทยในสาขาโทรทัศน์ไทย โดยขอเชิญชวนให้ร่วมกันเสนอชื่อละครโทรทัศน์ไทยที่เผยแพร่ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ถึง 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 โดยไม่จำกัดจำนวน เพื่อคัดเลือกให้เป็นสุดยอดละครโทรทัศน์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง 15 มิถุนายน 2561 โดยสามารถเสนอผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ดังนี้

  1. สายด่วนวัฒนธรรม 1765
  2. เว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม www.m-culture.go.th
  3. ผ่านทางไลน์ @lakorntvthai
  4. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม(ชั้น4) เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ในการนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่องานศิลปวัฒนธรรมไทยในสาขาโทรทัศน์ไทย จึงขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อละครโทรทัศน์ไทยเพื่อคัดเลือกให้เป็นสุดยอดละครโทรทัศน์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 9 ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังกล่าวด้านบน

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์