ขอความร่วมมือในการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง”

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในสังกัดที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาทุกโรง

เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

ด้วยกลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้ขอความร่วมมือให้โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ดังนี้

1. ส่งข้อมูลจำนวนนักเรียนและจำนวนห้องเรียนชั้น ม.1 ไปยังกลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ภายในวันที่ 30 พ.ค. 2561 เพื่อขอรับการสนับสนุนจากทางมูลนิธิ พอ.สว.

2. ขอความร่วมมือโรงเรียนในการจัดกิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในเด็กนักเรียนชั้น ม.1 ในระหว่างวันที่ 13 – 24 ก.ค. 2561 ตามความพร้อมของโรงเรียน และส่งบันทึกผลการตรวจประสิทธิภาพในการแปรงฟัง ไปยังกลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ภายในวันที่ 30 ก.ค. 2561
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่ลิงค์นี้ http://bit.ly/2jPq4OU

จิรวัฒน์/ประชาสัมพันธ์