เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตของศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตในอดีต

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์