ศธ.ส่งข้อมูลเข้าถังบิ๊กดาตาวางแผนผลิตกำลังคน

วันนี้(5 มี.ค.)นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่(บิ๊กดาตา)โดยให้ทุกกระทรวงส่งข้อมูลไปยังสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)หรือ สรอ. ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) นั้น ในส่วนของ ศธ.ได้เสนอข้อมูลไป 2 เรื่อง คือ การเรียนรู้เพื่อตอบสนองการมีงานทำ และข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้จะเชื่อมโยงกับกระทรวงอื่น ๆ ด้วย เนื่องจากการจัดทำหลักสูตร ศธ.ต้องผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ไม่ใช่ผลิตออกไปแล้วทำให้เด็กตกงาน

นายศัจธร วัฒนะมงคล ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(สป.ศธ.) กล่าวว่า ขณะนี้ทางดีอีต้องการให้กระทรวงต่าง ๆ นำข้อมูลของตัวเองไปใส่ในถังบิ๊กดาตา จากนั้นจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลรวมเพื่อวางแผนให้ตอบสนองความต้องการด้านแรงงานภาพรวมของประเทศ อย่างไรก็ตามขณะนี้ประเด็นอยู่ที่ใครมีข้อมูลพื้นฐานอะไรบ้างก็ต้องนำไปใส่ถังบิ๊กดาตา  โดยในส่วนของ ศธ.จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเด็กวัยเรียน อัตราการเข้าเรียนต่อ ซึ่งเรามีข้อมูลพื้นฐานอยู่แล้ว เพียงแต่ขณะนี้อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ชัดเจนมากขึ้นก่อนที่จะนำไปใส่ถังบิ๊กดาตา

“การมีบิ๊กดาตาด้านแรงงานเป็นประโยชน์อย่างมากในการวางแผนจัดการศึกษา เพื่อการผลิตกำลังคนรองรับความต้องการแรงงานในอนาคต  แต่ที่ผ่านมาทางฝ่ายแรงงานไม่สามารถบอกความต้องการกำลังคนที่ชัดเจนได้เลย ทำให้เราวางแผนจัดการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานเป็นไปได้ยาก เพราะการวางแผนด้านการศึกษาต้องล่วงหน้าอย่างน้อย5-10ปี แต่ถ้าเรามีฐานข้อมูลนี้จะช่วยให้การพยากรณ์หรือทิศทางการผลิตมีความชัดเจนขึ้น”นายศัจธรกล่าวและว่า อย่างไรก็ตามโจทย์ใหญ่ของศธ.ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของทำอย่างไร จะให้เด็กมีทักษะทางด้านแรงงานเท่านั้น แต่คือการทำอย่างไรให้เด็กมีทักษะทางด้านการเรียนรู้มากกว่า เพราะทักษะการเรียนรู้คือความพร้อมที่จะทำให้สามารถเรียนได้เร็วขึ้น รู้จักการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้มากขึ้น เพราะในอนาคตการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเกิดจากในห้องเรียนเท่านั้น

เครดิตข่าว : เว็บไซต์เดลินิวส์