ขอเชิญชวนส่งนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกตามโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2561

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 โรงเรียนใดสนใจส่งนักเรียนเข้ารับการคัดเลือก สามารถส่งข้อมูลประวัติและผลงาน(ตามแบบ สวธ.1 เยาวชน) ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตได้ ภายในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นี้

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มในการส่งผลงานได้ตามลิงค์นี้ https://goo.gl/trkVej

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์