ศธจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเกาะโหลน

วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร เพ็ญภักดี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต และศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเกาะโหลน เพื่อดูความพร้อมของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน การนำอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมาใช้ และรับทราบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเตอร์เน็ต เพื่อจะได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ พร้อมทั้งให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเกาะโหลน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เป็นอย่างดียิ่ง

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์

ภาพ – จนท.ประชาสัมพันธ์ สพป.ภูเก็ต