กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดประกวดคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2561

โรงเรียนเอกชนในสังกัดที่มีความสนใจและมีนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถในด้านดนตรีไทย
ส่งแบบเสนอข้อมูลประวัติและผลงานให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตต่อไป

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดและอ่านรายละเอียด