ประกาศรับสมัครบุคคลเป็น กรรมการ กสทช.

คณะกรรมการสรรหากรรมการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้กำหนดให้มีการเปิดรับสมัครผู้สมควรเป็นกรรมการ กสทช. โดยสามารถมาสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 มกราคม 2561 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ บริเวณ ห้องโถง ชั้น 1 เลขที่ 499 ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กทม.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักกำกับและตรวจสอบ
โทร 0 2831 9338-9
โทรสาร 0 2831 9339

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์