รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปี2560

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30น. ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ นายสุทัศน์ แก้วพูล รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยประธานอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

ให้การต้อนรับนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานในพิธีเปิดฯ

ร่วมเยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานของนักเรียน/นักศึกษาอาชีวะ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์