ผู้อำนวยการ สพป.ภูเก็ต เข้าเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสุทัศน์ แก้วพูล รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสที่รับตำแหน่งใหม่ และได้มีการพูดคุยแนวทางในการจัดการศึกษาร่วมกัน อย่างเป็นกัลยาณมิตร

จิรวัฒน์/ประชาสัมพันธ์