ตอบกลับไปยัง: ทาง กศจ จะเรียก บรรจุรอบต่อไปช่วงเดือนไหน รบกวนช่วยอัปเดตข้อมูลหน่อย

#13719
jwpk
Keymaster

ขณะนี้อยู่ในห้วงเวลาของการถ่ายโอนอำนาจการบริหารงานบุคคลไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หากมีความคืบหน้า/ความชัดเจนในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบโดยเร็ว