รวมเอกสารในงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต

ดูและดาวน์โหลดเอกสารผ่าน :Padlet  คลิกที่นี่

สามารถดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ โดยคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้

  1. ร่าง เป้าหมายการจัดการศึกษาหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต คลิกที่นี่
  2. กรอบสมรรถนะของนักเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต คลิกที่นี่
  3. ขั้นตอนการขอยื่นอนุมัติหลักสูตรสถานศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต คลิกที่นี่
  4. เอกสารและขั้นตอนการเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขออนุมัติหลักสูตรสถานศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต คลิกที่นี่
  5. แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา คลิกที่นี่
  6. ชุดรายวิชา Learning Module คลิกที่นี่
  7. ร่างชุดรายวิชา(ร่วมเล่ม) คลิกที่นี่

ดูและดาวน์โหลดเอกสารผ่าน :Padlet  คลิกที่นี่

หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้