ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ประชุมบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานและรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน

วันที่ 31 มกราคม 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ประชุมบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานและรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในการปรับปรุงและพัฒนางาน ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “ทำดี ทำได้ ทำทันที”

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์