ผู้บริหารโรงเรียนตาริกพิทยาพัฒน์ เข้าพบศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 29 มกราคม 2567 นายอิมรอน สะมะนิ ผู้อำนวยการโรงเรียนตาริกพิทยาพัฒน์ พร้อมคณะครู เข้าพบดร.วราภรณ์ บุญเจียม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และหารือการเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์