ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชนในสังกัดภูเก็ต

วันที่ 26 มกราคม 2567 ดร.วราภรณ์ บุญเจียม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางเบญจวรรณ เต็มเปี่ยม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล นางสาวสมฤทัย ปัญจะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางวรัญญา รัศมีผะกาย นักวิชาการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชนในจังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต โดยมีนายยุโสบ หยั่งทะเล ผู้อำนวยการโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต นายศอดรีย์ อิสลาม ผู้จัดการโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์