ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 21 มกราคม 2567 ดร.วราภรณ์ บุญเจียม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าต้อนรับ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เพื่อส่งเสริมการศึกษาในทุกมิติ พร้อมติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงศึกษาธิการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และภาคีเครือข่ายทางการศึกษาในจังหวัดกระบี่ ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์