โรงเรียนเอกชนนอกระบบจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม “Phuket Inspired Edu Hub 2024”

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 ณ ซอยประดิษฐ์ ถนนพังงา ดร.วราภรณ์ บุญเจียม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นายศาสวัส หลิมพานิชย์ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบจังหวัดภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางสาวประไพพรรณ อยู่คง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางสรุชา หุตะจูฑะ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้าร่วมชมบูธนิทรรศการและการแสดงความสามารถของเยาวชนในกิจกรรม Phuket Inspired Edu Hub 2024 จัดกิจกรรมโดยสมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบจังหวัดภูเก็ต ภายในงานมีการจัดบูธนิทรรศการนำเสนอผลงานและศักยภาพของโรงเรียนเอกชนนอกระบบจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์