ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมการจัดเตรียมงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 11 มกราคม 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จัดการประชุมเตรียมงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 จังหวัดภูเก็ต ดร.วราภรณ์ บุญเจียม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตประธานในการประชุม พร้อมทั้งนางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต รองประธานในการประชุม นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภาค 6 นายธนวัฒน์ พิมพ์โคตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประขุม (ชั้น 3) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต โดยงานวันครูของจังหวัดภูเก็ต จะจัดขึ้นในวันที่ 16 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์