ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมการประชุมเตรียมการในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้รัฐมนตรีลงพื้นที่บริเวณจังหวัดหรืออำเภอ ณ กลุ่มจังหวัดอันดามัน

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ในหัวข้อ เตรียมการในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้รัฐมนตรีลงพื้นที่บริเวณจังหวัดหรืออำเภอ ณ กลุ่มจังหวัดอันดามัน โดยมี นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม