ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชนในจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางสาวประไพพรรณ อยู่คง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชนในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ Berda Claude International School Phuket และ Buds International School

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์