รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และประเมินผลงาน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมดอกปีบ โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และประเมินผลงานการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมีนายสุนิรันดร์ รชตพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงทะเล เป็นประธานพิธี

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์