รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมกิจกรรม PLC เพื่อพัฒนาลูกจ้างในสำนักงาน

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตได้จัดกิจกรรม PLC ขึ้น เพื่อให้ลูกจ้างในสำนักงาน ได้รับการพัฒนา ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกร็ดความรู้ ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาจากการทำงาน โดยมี  นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี  ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์