พิธีมอบรางวัลพระราชทาน

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงการนำคณะนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา เข้ารับรางวัลพระราชทาน  ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี และในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในการนำคณะนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา เข้ารับรางวัลพระราชทาน โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบรางวัล แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา

 

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์