การประชุมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 9.30 น. ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งที่ประชุมได้มีการสาธิตวิธีการนำเข้าโครงการในระบบ emenscrs และชี้แจงกำหนดการดำเนินงานโครงการตามปฏิทินในแต่ละไตรมาส / อัตราการเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้องในการบริหารโครงการ ณ ห้องประชุมประดู่ ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์