ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 11/2566 

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566  เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต  ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ครั้งที่ 11/2566 มีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์