รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีเปิดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาตนเองระดับพื้นที่ “นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต สู่งานมหกรรมการศึกษาไทย จังหวัดภูเก็ต” ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางเบญจวรรณ เต็มเปี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นางสาวสมฤทัย ปัญจะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนางสาววรัญญา รัศมีผะกาย นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาตนเองระดับพื้นที่ “นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต สู่งานมหกรรมการศึกษาไทย จังหวัดภูเก็ต” ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ โดยมีนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์