ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมงานเปิดตัววง ปล่อยแก่

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นางนุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดนตรีพลังบวก “วงปล่อยแก่” ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีการขับร้องประสานเสียงด้วยกัน จำนวน 3 บทเพลง ได้แก่ สุขกันเถอะเรา ภูเก็ตเมืองงาม และราซาซัง

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์