ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นางบุษดี สุวรรณรัตน์ แม่บ้านมหาดไทย นางนุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และ ตัวแทน     จาก พมจ.ภูเก็ต ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. เด็กชายกรวีร์ บุรีงาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงค์ จำนวน 4,500บาท
2. นางสาวชลลดา ณ ตะกั่วทุ่ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จำนวน 4,500บาท
3. นางสาวสุพรรษา คงย่อง นักศึกษาชั้น ปวช. 1 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จำนวน 9,000 บาท
ทั้งนี้ แม่บ้านมหาดไทย ได้มอบเงิน จำนวน 1,000 บาท กระเช้า และ น้ำดื่มให้กับนักเรียน นักศึกษา ด้วย

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์