การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงานการพัฒนากิจกรรม เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (EXECUTIVE FUNTIONS) ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงานการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (EXECUTIVE FUNTIONS) ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมบลูแคนยอน คันทรี คลับ จังหวัดภูเก็ต และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาส่งเสริมทักษะสมอง EF (EXECUTIVE FUNTIONS) ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมประกอบด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต องค์องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต อสม.ตำบลไม้ขาว สภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต และภาคีเครือข่าย จำนวนทั้งสิ้น 215 คน

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์