ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 10/2566

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 10/2566 ณ หอประชุมใหญ่จังหวัดภูเก็ต (ศาลากลางหลังใหม่ ) โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์