สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) วันที่ 23 ตุลาคม 2566

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางเบญจวรรณ เต็มเปี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยนางสาวพรสวรรค์ สุขเกลี้ยง นายธวัชชัย มณีเขียว เข้าร่วมน้อมรำลึก (พิธีวางพวงมาลา) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี นางบุษดีสุวรรณรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต/ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย, นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต , ข้าราชการพลเรือน , ข้าราชการตุลาการ , ทหาร , ตำรวจ , อัยการ , คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนภาคเอกชน , นักเรียน , นักศึกษา และพสกนิกรชาวภูเก็ตทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์