ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศในรูปแบบ PDF คลิกที่นี่

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์