รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 6/2566

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์