ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ณ ห้องประชุมประดู่ ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายชลำ อรรถธรรม เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการประชุม

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์