ประกาศแนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts /ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำของบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด ประกาศแนวปฏิบัติDo’s & Don’ts คลิกที่นี่

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์
ธวัชชัย มณีเขียว/ข้อมูล