รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

ดาวน์โหลดรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ รอบ 6 เดือน คลิกที่นี่

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์
ธวัชชัย มณีเขียว/ข้อมูล