ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดภูเก็ตและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดภูเก็ตและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ครั้งที่ 2/2566 กล่าวเปิดประชุมและแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกศิริ ประชุมพรรณ์ ประธาน ปส.กช. ร่วมถึงกรรมการผู้แทนโรงเรียนคนใหม่ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ณ ห้องประชุมประดู่ ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์